Huslejevarsel

Varsel om huslejestigning pr. 1. marts 2022

Referat af beboermøde

Nyt fra Kollegiekontoret

Regnskab 2020-21

Referat af regnskabsmøde
29. oktober 2021

Referater

Læs referaterne fra Ladegårdskollegiets møder. Se regnskaber og budgetter.