Guide til budget og regnskab

TIL ALLE BEBOERE

Pga. risikoen for corona-smitte er de sædvanlige møder aflyst, hvor afdelingsbestyrelserne ellers bliver klædt på til at fremlægge budgettet for beboerne.

Derfor har vi lavet denne lille guide til alle beboere:

Sådan læser du budget og regnskab

Fra Kollegiekontoret

OPSLAG TIL PRINT

Referater

Læs referaterne fra Ladegårdskollegiets møder. Se regnskaber og budgetter.